FANDOM


Slovenijaball je podalpska, a vrlo malim dijelom i sredozemna i panonska država na jugu Srednje Europe, koja na zapadu graniči s Italijomball, na sjeveru s Austrijomball, na sjeveroistoku s Mađarskomball, na jugoistoku s Hrvatskomball, a na jugozapadu ima izlaz na jadransko more.

Slovenijaball je članica Ujedinjenih naroda, a od 2004. godine i Europske Unije i saveza NATOball.

Povijest Edit

Slavenball je jednog dana u 6. stoljeću, došao tamo gdje je današnja Slovenija. U 7. stoljeću je nastala Karantanijaball, prva država Slovenaca i jedna od prvih slavenskih država. U 14. stoljeću veći dio današnje Slovenije pada pod vlast Habsburgovaca, koji kasnije postaju Austro-Ugarskaball. Kad se 1918. godine raspala Austro-Ugarskaball, a Italijaball zauzela pokrajine Primorjeball i Istruball, kao i dijelove Dalmacije, osnovana je Država SHSball koja se brzo ujedinila sa Kraljevinom Srbijom u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenacaball i ta se 1929. preimenovala u Kraljevinu Jugoslaviju. Kraljevina Jugoslavijaball se raspala u 2. svjetskom ratu, a Slovenijaball je potom postala dio socijalističke Jugoslavije, službeno proglašene 29. studenog 1943. Današnja Slovenijaball je na temelju plebiscita proglasila neovisnost od SFRJ 25. lipnja 1991.

Citati Edit

  • "Trst je naš"
  • "Smrt fašizmu, svoboda narodu!"
  • "Na juriš!"
  • "Ni bodečih žic za slovenske brigade!"

Galerija Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki