FANDOMKršćanstvoball je najveća vjera na svijetu i jedna od monoteističkih vjera uz Islamball, Judaizamball i Bahaizamball