FANDOMKosovoball je država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru graniči s Srbijomball, na jugu s Albanijomball, na zapadnoj strani s Crnom Gorom i na istoku sa Makedonijom.


Kosovo ball