FANDOM


Šri Lankaball Je Otok Drzava u Indijskom okeanu.

Mrzi kada govore da se granici sa Indijomball.

Kako nacrtati:

  1. Nacrtaj krug
  2. Kao i na slici boje i polja
  3. Oci i gotovo